Մետաղ-կերամիկական պսակներ

Մետաղ-կերամիկական պսակները օգտագործվում են այն դեպքում, երբ ատամը պլոմբավորման միջոցով վերականգնման ենթակա չէ, բայց արմատը պահպանված է: