hello Davit Ghahramanyan

Ատամների սպիտակեցում

Ատամների սպիտակեցումը ատամի գունափոխված հյուսվածքների գունային վերականգնման եղանակն է: Ատամների գունափոխումը կարող է լինել մի շարք պատճառներից, որոնք կարելի է բաժանել երկու խմբերի` արտաքին կամ ժամանակավոր և ներքին կամ մնայուն: Մեզ մոտ իրականացվում է ատամնաշարի սպիտակեցում, որակյալ նյութերի և նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով։